Oppgradering til termostat med sparefunksjoner

  • 2 990,-

MTC4 Termostat fra Micro Matic.

På lager
Artikkelnummer: 12
Del

MTC4 Termostat fra Micro Matic!

MTC4 har en rekke funksjoner for å tilfredsstille krav til både komfort og energisparing.
Det innebygde uret lar deg helt fritt stille inn en ukeplan med tidspunkter og temperaturnivåer som passer for husstandens behov.
Dersom man skulle avvike fra normalen og den oppsatte planen en dag, kan det enkelt overstyres ved å skifte over til manuell modus.
Uret har en backup på minimum 5 minutter for å beholde minnet i tilfelle strømbrudd.

Microtemp MTC4 har foruten ukeplanen flere forskjellige sparefunksjoner:

  • Den adaptive funksjonen gjør at termostaten tilpasser seg sesongendringer slik at den når innstilt temperatur på tidspunktene som er angitt i ukeplanen.
  • Åpent-vindu funksjonen innebærer at termostaten midlertidig kutter ut oppvarmingen ved deteksjon av hurtig temperaturfall, eksempelvis ved utlufting, for å ikke "fyre for kråka".
  • Sparefunksjonen for eksternt styresignal er inngangen som gjør at man kan fjernstyre termostaten ved hjelp av en sms-boks, eksternt ur el.l.

Summen av disse sparefunksjonene gjør at man kan oppnå en besparelse på om lag 25% av strømforbruket som går til oppvarming. Som alle andre Microtemp-termostater består også MTC4 av selvslukkende halogenfri plast.

Ønsker du å skifte ut dine gamle termostater?
Vi leverer ferdig montert termostat til kun 2990-, ink mva.


Forbehold:

At det ikke er eksisterende jordfeil på varmekabel
At rør for gulvføler er inntakt og kan benyttes til ny gulvføler eller at eksisterende gulvføler kan gjenbrukes