Smart termostat med app styring!

  • 2 499,-

HeatReg smart termostat

På lager
Artikkelnummer: 24
Del

HEATREG SMART FRA SG

Med HeatReg Smart kan du styre en varmekabel på opptil 3000 W enten manuelt på displayet eller i SG Smart-appen. Den kan brukes via temperaturstyring eller effektregulering som er basert på tidsintervaller. Ønsket temperatur kan reguleres manuelt, eller du kan bruke SG Smart-appen til å stille inn et tidsur som sørger for at HeatReg bytter mellom Komfort- og Ecomodus.På denne måten kan du optimalisere energiforbruket ved for eksempel å la HeatReg gå i Ecomodus om natten og når du ikke er hjemme. HeatReg Smart har også adaptiv oppvarming, der termostaten lærer seg oppvarmingstiden for rommet. I tillegg kan du aktivere funksjoner for Åpne vinduer, Barnesikring, Maks temperaturbegrensning for gulvsensor med mer i SG Smart-appen.

Ønsker du å skifte ut dine gamle termostater?
Vi leverer ferdig montert termostat til kun 2499-, ink mva.

Les mer om smartprodukter fra SG her : https://www.sg-as.com/nb/sg-smart-faq

Forbehold:

At det ikke er eksisterende jordfeil på varmekabel
At rør for gulvføler er inntakt og kan benyttes til ny gulvføler eller at eksisterende gulvføler kan gjenbrukes