Smart termostat med app styring!

  • 2 999,-

HeatReg smart termostat

På lager
Artikkelnummer: 24
Del

HEATREG SMART FRA SG

Med HeatReg Smart kan du styre en varmekabel på opptil 3000 W enten manuelt på displayet eller i SG Smart-appen. Den kan brukes via temperaturstyring eller effektregulering som er basert på tidsintervaller. Ønsket temperatur kan reguleres manuelt, eller du kan bruke SG Smart-appen til å stille inn et tidsur som sørger for at HeatReg bytter mellom Komfort- og Ecomodus.På denne måten kan du optimalisere energiforbruket ved for eksempel å la HeatReg gå i Ecomodus om natten og når du ikke er hjemme. HeatReg Smart har også adaptiv oppvarming, der termostaten lærer seg oppvarmingstiden for rommet. I tillegg kan du aktivere funksjoner for Åpne vinduer, Barnesikring, Maks temperaturbegrensning for gulvsensor med mer i SG Smart-appen.

Ønsker du å skifte ut dine gamle termostater?
Vi leverer ferdig montert termostat til kun 2999-, ink mva.

Les mer om smartprodukter fra SG her : https://www.sg-as.com/nb/sg-smart-faq

Forbehold:

At det ikke er eksisterende jordfeil på varmekabel
At rør for gulvføler er intakt og kan benyttes til ny gulvføler eller at eksisterende gulvføler kan gjenbrukes
Statens satser for km og bompasseringer tilkommer.
Leveransested er innenfor sone 1 Oslo.